2000 jaar geschiedenis

Doornik, door de eeuwen heen

Met haar 2000 jaar geschiedenis is Doornik de oudste stad van België.

Haar wortels gaan terug tot de eerste eeuw vóór onze jaartelling. Koningsstad onder Childerik zal ze onder Clovis de eerste hoofdstad van het toekomstige Frankrijk worden

De benoeming van de bisschop Eleutherius om Clovis te vertegenwoordigen in Doornik, zal het begin zijn van een regering van bisschoppen die eeuwenlang de burgerlijke en religieuze macht in handen houdt, terwijl Doornik getroffen wordt door Normandische invallen en de pest.

Het Gouden Tijdperk

Rond de XIIe tot de XVIe eeuw neemt de bevolking toe, de handel floreert, nieuwe bolwerken worden opgetrokken en de bouw van de kathedraal wordt gestart, gevolgd door die van het belfort en de militaire brug ‘Pont des Trous’. Door de verkregen privileges bevrijdt de stad zich van de religieuze macht. Voortaan maakt ze deel uit van het Franse koninkrijk. De kunsten kennen een sterke ontwikkeling.

Verval en periode van onrust

Vanaf de XVIe eeuw wakkert Doornik, sleutel en toegangspoort tot het Franse koninkrijk, de inhaligheid van de grote mogendheden aan: ze komt achtereenvolgens onder Engels, verschillende keren Frans, Spaans, Oostenrijks en Hollands bewind. Het nieuwe «Genève van het noorden» ondergaat de repressie van de inquisitie.

Doornik, Belgische stad

Vanaf 1830 stelt Doornik zich open voor de vooruitgang. De Tweede Wereldoorlog treft de stad hard. Maar Doornik krabbelt weer recht, en restaureert alles met respect voor haar verleden. In 1977 worden de Belgische gemeenten gefusioneerd. Doornik wordt samengevoegd met de 29 omliggende dorpen en wordt zo de grootste territoriale entiteit van Wallonië.

Verdere informatie

Herbeleef de 2.000-jarige geschiedenis van Doornik met de film «Le Couloir du Temps» (De Gang van de Tijd), geprojecteerd in het auditorium van de Dienst voor Toerisme.

Een download